Papiryan G

Papiryan G

ROZDZIAŁ OGÓLNE KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ

Dziś turystyka międzynarodowa przekształca społeczeństwa wcześniej zamknięte w otwarte społeczeństwa uniwersalne, w których kontakty między ludźmi z różnych krajów stają się codziennością. Zaspokaja potrzeby ludzi w zakresie spotkań i wymiany z innymi kulturami. Nie można zaprzeczyć, że turystyka jest jednym z najbardziej wpływowych (jeśli nie najbardziej wpływowych) zjawisk na rozwój gospodarczy i społeczny naszego społeczeństwa.

Kompilacja informacji na temat ruchu turystycznego i ogólnie analiza ekonomiczna turystyki międzynarodowej opiera się na przyjętych precyzyjnych i uniwersalnych definicjach, które opisują cechy turystyki międzynarodowej, klasyfikują różne typy przepływów turystycznych.

Główne definicje turystyki zostały sformułowane przez ONZ (Konferencja na temat turystyki i podróży międzynarodowych, Rzym, 1963) oraz Komisję Statystyczną ONZ (kwiecień 1968). Definicje te zostały poprawione i przyjęte na konferencji zorganizowanej przez Światową Organizację Turystyki w Ottawie w czerwcu 1991 r. Sformułowano tam również pewne zalecenia, które WTO opublikowała w swoim raporcie „Zalecenia dotyczące statystyk dotyczących migracji międzynarodowej”.

Zgodnie z zaleceniami WTO wszyscy podróżujący przekraczający zewnętrzne granice krajów są podzieleni na tych, którzy powinni zostać uwzględnieni w statystykach turystycznych i nazwani gości, oraz tych, którzy nie są uwzględnieni w statystykach ze względu na powody ich wizyta (ryc. 2.).

Rys. ... ... Klasyfikacja gości zagranicznych

1. załogi zagranicznych samolotów i statków, które korzystają z funduszy kraju przyjmującego; 2. podróżni, którzy przybyli do kraju na pokładzie statku (zgodnie z definicją Międzynarodowej Organizacji Morskiej, 1965 r.) I spędzają na nim noc, nawet jeśli przebywają przez jeden lub kilka dni; 3. członkowie załogi, którzy nie są mieszkańcami kraju przyjmującego i pozostają w kraju przez jeden dzień na odpoczynek; cztery. goście, którzy przyjeżdżają i przebywają na kilka dni w celach rekreacyjnych, rozrywkowych i wakacyjnych; odwiedzanie przyjaciół i krewnych, przywracanie zdrowia; do celów zawodowych i biznesowych; do celów religijnych; do innych celów turystycznych, w tym do tranzytu gości jednodniowych na trasie do lub z wybranego kraju; 5. status został określony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w Zaleceniach w sprawie statystyk dotyczących migracji międzynarodowej, 1980; 6. pasażerowie, którzy nie mieszkają w strefach tranzytowych lotnisk i portów morskich, w tym transfery między nimi; 7. status określa Wysoka Komisja ds. Uchodźców ONZ, 1967; 8. dyplomaci podróżujący ze swoich krajów do służby iz powrotem (w tym rodziny)

Gość, który przebywa w kraju przez 24 godziny lub dłużej lub spędza przynajmniej jedną noc w kraju przyjmującym, jest klasyfikowany jako turysta. Jeśli spędza w kraju mniej niż 24 godziny, to jest klasyfikowany jako gość jednodniowy lub, zgodnie z przyjętą wcześniej terminologią, jako zwiedzający. Podsumowując powyższe, można wyróżnić trzy grupy podróżujących za granicę:

- gość zagraniczny - każda osoba wyjeżdżająca do innego kraju niebędącego jej stałym miejscem zamieszkania na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, przy czym głównym celem wizyty jest inny niż płatna działalność [29] ; - turysta zagraniczny jest gościem przebywającym w kraju czasowego pobytu przez co najmniej 24 godziny w celu rekreacyjnym (wypoczynkowym, rekreacyjnym, edukacyjnym, religijnym, sportowym, zawodowym, biznesowym i innym) [29]; - turysta to gość zagraniczny, który nie nocuje w kraju goszczącym, ale wraca np. na statek lub pociąg, którym przybył do kraju.

Przy opracowywaniu statystyk posługują się procedurami kontrolnymi wjazdu i pobytu w kraju, formularzami rejestracyjnymi w instytucjach zapewniających zakwaterowanie (głównie w turystyce krajowej). Korzystają również z zapisów w książkach rejestracyjnych międzynarodowych przewoźników pasażerskich i krajowych przeglądach turystycznych, które zawierają informacje o turystyce zagranicznej i krajowej.

Istnieją jednak praktyczne trudności przy zestawianiu tych statystyk. Na przykład nie jest łatwo oddzielić gości od imigrantów, gości od osób mieszkających lub pracujących w pobliżu granic zewnętrznych, pasażerów tranzytowych z załóg międzynarodowych linii lotniczych itp. Praktycznie nie bierze się pod uwagę osób, które nocują u swoich krewnych i przyjaciół. Trudno też zebrać informacje o wydatkach turystów w kraju. Takie informacje mogą być uzyskiwane z rachunków walutowych przez banki lub sprzedawców usług turystycznych. Jednak ta metoda ma swoje ograniczenia. W związku z tym potrzebne jest dokładniejsze zbieranie informacji bezpośrednio od zagranicznych turystów wyjeżdżających z kraju lub od turystów wracających z wycieczki.

Pomimo faktu, że wiele segmentów rynku preferuje turystykę międzynarodową, ta ostatnia pozostaje niedostępna dla większości populacji.

W wielu krajach Europy Zachodniej lub Ameryki Północnej, które aktywnie przyjmują zagranicznych gości, wymagania dotyczące turystyki krajowej i międzynarodowej konkurują ze sobą i uzupełniają się jednocześnie. Turystyka krajowa jest bardzo ważna dla turystyki światowej, ponieważ stanowi ponad 80% całego ruchu turystycznego, a według przybliżonych szacunków koszty turystyki krajowej na całym świecie dziesięciokrotnie przewyższają koszty turystyki międzynarodowej.

Popularny Posty.
Kraje Azji Południowo-Wschodniej - lista najlepszych miejsc na wakacje w 2020 roku

Jedno z najbardziej znanych miejsc turystycznych na świecie, Azja Południowo-Wschodnia, od dawna zdobywa zasłużony tytuł ulubionego biura podróży. Przyjeżdżają tam ludzie zewsząd, z całego świata, aby zobaczyć urzekające piękno przyrody, epickie zabytki i delektować się niezwykłymi daniami lokalnej kuchni.

  • . 18 minuty
Smal I

Prospekt Nawchalny poświęcony jest analizie potencjału rekreacyjno-turystycznego świata.

  • . 25 minuty
Używamy plików cookie
Używamy plików cookie, aby zapewnić, że damy najlepsze doświadczenie na naszej stronie internetowej. Korzystając ze strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.
Zezwalaj na pliki cookie.